Titularidade

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, faise constar que estas páxinas corresponden a André Outeiro Garcia (a seguir “TecnoCousas”), con CIF 44452338-P e  domicilio social en Moinhos de Abaixo, 43, pta 1, Mondonhedo, Lugo.

Protección de dados persoais

“TecnoCousas” cumpre co establecido na lexislación española: Lei Orgánica de Protección de Dados (LOPD).

Navegación anónima a través da web de TecnoCousas

“TecnoCousas” únicamente recolle información anónima para a realización de estadísticas de visita, concretamente: IP, nome de proveedor, país de acceso, data e hora, tempo dedicado.

Cumprimentación de formularios

Neste caso, a identificación do usuario é plena, porque é el quen voluntariamente introduce os  seus dados nos nosos formularios.

O tratamento destes dados persoais que voluntariamente o usuario nos facilitou serán os precisos para a realización das tarefas que se indica no proceso de introdución de dados.

“TecnoCousas” non compartirá esta información con terceiros  porá os medios necesarios para manter estes dados de forma segura e privada.