A TecnoCousas é umha pequena empresa do sector informático que opera desde Mondonhedo. Podes consultar nesta web o que fazemos, as nossas tarifas e todo o relacionado co que podemos fazer por ti coa tua tecnologia. O objetivo é facilitar o mundo da informática a todos os públicos, ensinando os usos das novas tecnologias e como as aproveitar.

Cuidamos da tua informática